Type “Ł” double row, single row

Bariera typ Ł łańcuchowa 2-rzędowa
Logo GC Metal

Type "Ł" double row


Type "Ł" single row