Road barriers


SIDEWALKS BARRIERS

Protection of sidewalks, bike paths, entry to schools in the streets against the sudden intrusion on the road.

Bariera typ A, bariera typ U, bariera gdańska
Road barriers
Bariera typ mostowy
Road barriers

BRIDGE BARRIERS

Protection against falls from height.


ENERGY-INTENSIVE BARRIERS

Separation lane road traffic.

bariera-energochlonna-800×500
Road barriers
balustrada-z-plaskownika-got
Road barriers

BALUSTRADES

Protection against falls from height.


BARIERY CHODNIKOWE

Zabezpieczenie chodników, ścieżek rowerowych, wejść do szkół znajdujących się przy ulicach przed nagłym wtargnięciem na jezdnię.

Bariera typ A, bariera typ U, bariera gdańska
Road barriers

BARIERY MOSTOWE

Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości

Bariera typ mostowy
Road barriers

BARIERY ENERGOCHŁONNE

Oddzielenie pasa ruchu

bariera-energochlonna-800×500
Road barriers

BALUSTRADY

Zabezpieczenie przed upadkiem

balustrada-z-plaskownika-got
Road barriers